Atelier poskytuje všechny služby nutné k perfektnímu dodání díla či zboží. Zaměřujeme se na náročnější klienty, pro které jsou tyto služby standardní. Veškerá spolupráce včetně návrhářské činnosti je podložena smlouvou, která nás zavazuje splnit vybranou činnost a to je pro naše klienty záruka, že skutečně svoje zboží či služby dostanou v dohodnuté kvalitě i termínech. K tomu využíváme nejmodernější vybavení včetně pomůcek k zaměření či software.

Náplní naší práce je zejména vytvoření designové studie interiéru, přesné zaměření prostoru, technické a jiné výkresy sloužící jako podklady pro další profese.

Naše služby jsou:

návrhy interiéru ve 2D i 3D
vizualizace navrženého řešení
vizualizace povrchových úprav a krytin
návrhy jednotlivých prvků

 

Copyright © Atelier David Buble